YABANCI DİL EĞİTİMİ

loader image

 

DÜNYA İLE İLETİŞİM KURUYORUZ 

   Türmak Okullarında Yabancı Dil (İngilizce) eğitimi İletişime (Communicative Approach) dayalı olarak gerçekleştirilmekte ve yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir. Hedefimiz her öğrencimizin bu dili sadece sınırlı bir çerçevede kullanan pasif bir tüketici olarak kalmayıp, bu dili kullanırken onu aynı zamanda aktif bir şekilde yeniden üretmesi ve kendini zenginleştiren bu dili kendi değerleri ve anlam dünyasıyla zenginleştirmesidir.

 İngilizce dışında İkinci Yabancı Dil Olarak Arapça veya  Almanca gibi dilleri de öğrencilerimiz okulumuzda en etkin metotlarla öğrenmektedir.Öğrencilerimiz okulumuzdan iki yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak mezun olmaktadırlar.

   İkinci Yabancı Dil dersinde özellikle hedeflediğimiz program,edinilen 2. Yabancı Dil ile belirli bir seviye yakalamaktır. Bu öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir.Dildeki dört becerinin (okuma,yazma,konuşma ve dinleme) , kendilerini ifade edebilir düzeyde geliştirdikleri bir program sunuyoruz.