KURAN-I KERİM EĞİTİMİ

loader image

 

   Eğitimin konusu insandır. Amacı ise insanı yetiştirmektir. Hz. Peygamberin şu hadisi bizim rehberimiz olmalıdır. “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” Türmak Okulları da bu hadis-i şerifin ışığında hareket ederek Kuran- ı  Kerim öğretmenin öneminin  farkında olup  bu anlamda da farkındalık oluşturmaktadır. Bu farkındalığı da kendine özgü yöntem ve tekniklerle; anlatım metotlarıyla  gerçekleştirmektedir. Sürekli akılları oyunda ve eğlencede olan çocuklara daha kolay Kur'an öğretebilmek için çeşitli materyaller geliştirilmektedir. Böylelikle çocuklar sıkılmadan Kur'an – ı öğrenebilmektedir. Ayrıca  öğrendiklerini çeşitli oyunlarla tekrarlayarak unutmayıp pekiştirmektedir.

Türmak Okullarında Kuran- ı  Kerim öğretmekte uyguladığımız yöntemler şöyledir:

Eğlenceli Grup Aktiviteleri

   Yaş grupları ve öğrenme hızları göz önünde bulundurularak  öğrencilerin  birlikte paylaşımda bulunacağı gruplar düzenlenir ve öğrencilerle öğrenme eğlenceli ve aktif  hale getirilmeye çalışılır.

Sure Ezberleme Aktiteleri

  Sınıf ortamında ezberlenen sure ve duaların tekrarı günlük olarak yaş gruplarına gore gruplandırılıp farklı aktivitelerle çalışılmaktadır.

Drama  Çalışmaları :

   Öğretilen  hadis- i şerifleri  ve adab-ı muaşeret kuralları drama çalışmalarıyla pekiştirip daha etkili ve eğlenceli hale getirilmektedir. Böylece daha kalıcı öğrenme sağlanmaktadır.

 Görsel Materyallerle Kuran-ı Kerim Eğitim  Faaliyetleri

   Hadis – i şeriflerle ilgili görseller ve Kuran – ı Kerim harflerini öğrencilere boyama etkinliğiyle, bilgiler somutlaştırılarak öğretilmektedir. Ayrıca öğrenciyle birlikte farklı görsel materyaller kullanarak bilgiyi alma ve kulllanma  sürecinde öğrenci aktif hale getirilmektedir.

Birebir Çalışmalar

   Harf ve hareke eğitimini tamalayan öğrencilerle bireysel olarak çalışmalar yapılmaktadır. Bireysel çalışmalar düzenlenirken öğrencinin yaşı ve kişisel özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Farklı Etkinlikler

   İşlenilen bütün konularla  ilgili olarak eğlenceli etkinlikler planlanıp konu tamamlandıktan sonra öğrencilerin aktif katılımıyla konu eğlenceli hale getirilmektedir. Böylece öğrencinin  konuyu tam pekiştirmesi sağlanmaktadır.