ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

loader image

 

Ölçme Değerlendirme Birimi;

Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerin derse hazır bulunuşluk sınavı yaparak her öğrenci için hedef belirler,

Sınav takvimlerini hazırlar ve uygular,

Kelebek sistemini  uygular (Kelebek sistem aynı seviyedeki öğrencilerin yan yana, arka arkaya veya çapraz gelmeden diğer seviyelerdeki öğrencilerle karıştırılarak sınav salonuna dağıtılıp oturtulması ilkesine dayanan sınav sistemidir).

Sınav sonuçlarını analiz eder ve gerekli birimlere bilgi verir,

Sınav sonuçlarını ve analizlerini öğrenci takip sistemi vasıtası ile veliye ulaştırır (Sınav Sonuçlarında  öğrencilerin ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları ile sınav puanı yer almaktatır).

Ölçme değerlendirme alanında sunumlar hazırlar, raporlar oluşturur ve hizmet içi eğitim dönemlerinde seminerler verir,

 İletişim:       

                                                     Nilgün OĞUZHAN

                                 Ölçme Değerlendirme Birim Sorumlusu