EĞİTİM - ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
loader image
Eğitim Öğretim Yaklaşımları
Etkin öğrenme:Yaparak yaşayarak duyuların aktif kullanımıyla öğrenme.
Multibem:Hayvanların ve bitkilerin dünyasını tanıma.
Proje tabanlı:Çocukların dünyayı tanıyabilmeleri için deney gezi gözlem 
araştırma incelemelerine imkan sağlanır.
Montessori :Ezber kaygısından uzak bireysel ve bağımsız öğrenme 
ortamları oluşturulur.
Reggio Emillia:Merak duygusu uyandırarak soyut sembolik araçlarla resim
müzik dramalarla iletişim becerilerinin gelişimi sağlanır.
Düşünen ,hayal kuran,sorgulayan,araştıran ,keşfeden,kendisine ve çevresine  ilişkin farkındalığı oluşan  ve 
duyarlılığı yüksek mutlu çocuklar yetiştirmeyi amaç ediniyoruz .
İlköğretime Hazırlık Çalışmaları
· Okumaya hazırlık becerileri, 
· Matematik becerileri 
· Bilimsel düşünme becerileri, 
· Motor beceriler,
· Duygusal beceriler, 
· Öz bakım
 Alanında Uzman Öğretmenlerimizle Branş Derslerimiz
· İngilizce
· Görsel Sanatlar
· Kur'an-ı Kerim
· Robotik ve Kodlama
· Fen ve Deney
· Müzik
· Masal – Drama
· Beden Eğitimi
Atölye Çalışmalarımız
Ahşap 
Alçı
Masal
Atık Malzeme 
Çikolata
Ritim
Deney
Renk
Doğa
İcat
Tarım
Kinetik Kum
Seramik
Değerler
Kukla