LABORATUVARLARIMIZ

loader image

 

KİMYA LABORATUVARI VE UYGULAMALARI

   Bilim, özellikle de fen bilimleri eğitimi konusunda asli unsur meraklı, azimli, araştırma yapmaktan ve başarısızlıktan yılmayan öğrenciler yetiştirmektir. Fen bilimleri alanında donanımlı bireyler yetiştirmek için araştırma yöntemleri doğru öğretilmelidir. Araştırma yöntemlerinin en önemlisi deney yapmaktır, çünkü bilimsel bilginin temel özelliği deneyle ispat edilebilir oluşudur. Fen eğitim kollarından biri olan kimya laboratuvarı kullanmanın faydaları burada ortaya çıkmaktadır. Kimya konularını ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu deney yaparak öğretmedir. Aynı zamanda öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır. Deney sayesinde derste verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak öğrenilmesi kolaylaşmakta ve psiko-motor becerileri geliştirmektedir.

     Kimya dersinde laboratuvar kullanmak öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır. Öğrenciye Kimya dersini çekici hale getirme, bilimselliğin ne olduğunu öğretme noktasında da deneylerin mutlaka faydası olmaktadır. Deneyi öğretmenlerin yapması yerine deney şekli hakkında bilgi vererek grup çalışması biçiminde öğrencilere deney yaptırmasıyla kimya laboratuvarı kullanmanın faydaları maksimum düzeye ulaşmaktadır. Çünkü en iyi öğrenme biçimi yaparak/yaşayarak öğrenmedir. Böylelikle öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.

   Deneyler yapılış şekillerine göre açık uçlu, kapalı uçlu ve gösteri deneyleri şeklinde çeşitlenmekle birlikte ortaöğretim programında  açık uçlu deneyler en çok tercih ettiğimiz yöntemdir. Çünkü bu deneyle öğrenciye sadece araç-gereçler ve yapılacak deneyin amacı verilir. Bundan sonra deney düzeneğinin kurulması elde edilen verilerin toplanması yorumlanması, sonuçların bulunması tamamen öğrenciye aittir. Örneğin bu yıl 9.sınıf müfredatına eklenen ‘’Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler’’ konusunda öğrenciler laboratuvarda  tüm malzemeleri görmüş ve birbirlerine bunlardan sorular sorarak konuyu pekiştirmişlerdir. Diğer örnek ise 10.sınıf ilk ünitesi olan ‘’Asitler, bazlar ve tuzlar’’ ünitesinde öğrencilere doğal bir indikatör olan mor lahana suyu kullandırılarak öğrencilerin bir maddenin asit mi baz mı olduğu tespit ettirilmiştir. Genel anlamda Kimya laboratuvarında  ortaöğretim MEB kitaplarında  yer alan deneyler öğrencilere yaptırılarak öğrencilerin yaparak/yaşayarak öğrenmelerinin yanı sıra laboratuvar kurallarını öğrenmeleri ve bunlara uymaları sağlanmakta ve öğrencilerde her açıdan farkındalık oluşturulmaktadır.

BİYOLOJİ LABORATUVARI VE UYGULAMALARI

   Biyoloji dersi günlük hayatla iç içe olan bir derstir. Derste görülen konuların mümkünse laboratuvarında deneylerle yapıldığı bir derstir. Konunun özelliğine göre laboratuvar uygulamasında değişiklikler yapılır. Laboratuvarda ders işlemenin öğrenciye derste gördüğü konuyu tekrar etmesinin yanında öğrencinin kendisi yapacağından dolayı daha da kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır.

   Okulumuzdaki Biyoloji laboratuvarında tükettiğimiz besinlerdeki içeriklerin biüret , iyot vb. ayıraçlarla neler olduğunun tespiti, hücre zarı incelemeleri, hücre bölünme evrelerinin incelenmesi, öğrenciye mikroskop kullanmayı ve kesit almanın öğretilmesi, bitkinin enine kesitinin incelenmesi, beyin- kalp- göz- damar gibi insan ve hayvan organlarının kesilerek incelenmesi, hücre zarı geçiş olaylarından olan osmoz- turgor- plazmoliz- deplazmoliz deneylerinin incelenmesi, öğrencilere çeşitli atık  ve glikozla birleştirilmiş özel su çeşitleri hazırlattırıp bunun içinde oluşan tek hücreli canlıların incelenmesi,  açık ve tohumlu bitkilerin ve tohumlarının incelenmesi, ağız içi epitel hücresinin incelenmesi, kan tayini ve çökelmesi incelenmesi, omurgasız bazı hayvan türlerinin incelenmesi, kuş ve kurbağa gibi bazı omurgalıların incelenmesi vb. birçok deney yapılmaktadır.

Bu deneyler sonucunda öğrenci biyolojinin kendi hayatının bir parçası olduğunu gördüğü için derse olan ilgili ve merakı daha da artacaktır.

FİZİK LABORATUARI VE UYGULAMALARI

   Fizik dersi öğrencilerle birlikte fizik laboratuvarında günlük yaşam içerisindeki fiziksel olayları öğrencilerin daha iyi kavramaları ve kendi düşünceleri ile anlatabilmeleri için imkân sunmaktadır. Öğrenciler günlük yaşamlarında birçok fiziksel olay ile karşılaşmaktadırlar. Bu fiziksel olayları algılayabilmeleri için fizik laboratuvarında deneyler eşliğinde kendi düşüncelerini kullanarak öğrenmeleri sağlanıyor.

   Okulumuzdaki Fizik laboratuarında elektrik devre kurulumu, transformatörler yardımıyla gerilim alçaltıp yükselmesi, Alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi, dalgaların tanımlanmasında frekens ölçülümünü sağlayan ve resonans olayını analatan diyapozon kullanımı, özkütle yogunluk fark ölçümü, elektroskop ile elektrik yük ölçümü, eşit kollu terazi ile kütle ölçümü, dinamometre ile kuvvet ölçümü,  v.b birçok deney yapılmaktadır.

   Fizik laboratuvarı ve yapılan deneyler sayesinde öğrencinin fiziğe olan ilgisi artacak ve günlük hayatta meydana gelen fiziksel olaylara daha duyarlı ve bilgili olacaktır.