İNGİLİZCE EĞİTİMİ

loader image

   

   Günümüzde yabancı bir dil öğrenmenin ve konuşmanın avantajları tartışılamayacak bir gerçektir. Dilbilimciler okul öncesinde ve ilkokulda  yabancı dil öğrenen çocukların problem çözme yetilerinin de çok güçlü olduğunu düşünmektedirler. Erken yaşta verilen yabancı dil öğretimi çocukta zekayı geliştirmekte ve anadilinde de anlama kabiliyetini arttırmaktadır. Buna göre yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlanırsa dili öğrenmek o kadar kolaylaşır. Aslında ilkokulda  yabancı dil öğretiminin amacı yabancı dili çocuğa anadilini öğrendiği gibi edindirmek değil, kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermektir.

  Türmak Okulları dil eğitimine erken yaşlarda başlamanın bilincinde olarak İngilizce eğitimi temel eğitimle bütünleştirerek sunmaktadır.

   Türmak okullarında İngizce eğitimi doğrudan  değil, oyun, şarkı, tekerlemelerle dolaylı yoldan öğretilir. Böylece çocuk yabancı dille tabiî bir ortamda karşı karşıya gelir, duyarak, görerek ve bizzat yaşayarak öğrenir. Öğretmenler, hareket, jest, mimik; uygun ipucu verme, resim ve şekillerle gösterme, şarkı söyleme, şiir okuma, karşılıklı konuşma gibi yolları kullanır. Yabancı dildeki sesleri duymaya alışan çocuklar bunları zamanla benimser. Öğretilen kelime ve cümlelerin çocukların günlük hayatından seçilmesi ilgiyi artırır. Böylece aktif olan öğrenci İngilizceye karşı daha ilgili ve birikimli olarak bir üst kademeye geçer.

   Uluslaraarası geçerliliği olan Camridge ESOL sınavları için öğrenciler 4. sınıftan itibaren aktif olarak hazırlanır.