REHBERLİK SERVİSİ

loader image

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri, öncelikle öğrencilerimizin psikolojik gelişimlerinin sağlıklı olması ve risklerden korunmak için kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki konularda bireylerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren psikolojik danışmanlarımız tarafından yürütülen bir yardım hizmetidir.

 • Sorun ve sonuç odaklı bir Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerin ’den ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimsiyoruz. Özel Türmak Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak sorun çıktığında müdahale eden bir yaklaşımdan ziyade sorunlar oluşmadan onları belirleyip çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiren, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyoruz.

 

 • RPD Birimi olarak sosyal etkinliklerin-projelerin, sportif ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin psiko-sosyal gelişimleri açısından çok önemli olduğunu; öğrenci potansiyelini geliştiren ideal bir öğretim ortamının aslında birçok problemi oluşmadan engelleyeceğini bildiğimiz için bu faaliyetleri destekliyor ve birim olarak gerekli katkıları sağlıyoruz.

 

 • RPD Birimi olarak, sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabilir.

 

 • RPD Birimi olarak sınırlı zamanlarda ulaşılan bir birimden ziyade velilerin istedikleri zaman ulaşabildikleri bir birim olmayı hedefliyoruz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik le ilgili yanlış anlayışlar

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapmak değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, sadece öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, idarenin istek ve arzularını öğrencilere dayatmak, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etme işi değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak, sekreterlik yapmak değildir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciyle ahbaplık etmek, dertleşmek değildir.

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Biriminin Öğrenci Yönü

 

   Öğrencilerin okulda oldukları zaman içerisinde vaktimizin çoğu onlarla birlikte geçer. Sınıf gözlemleri, bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri karşılıklı etkileşim içerisinde olduğumuz anlardır. Özellikle rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerine ulaşmaları konusunda öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, RPD hizmetlerinden etkin olarak yararlanmanın önünü açtığını düşünüyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz ihtiyaçları anında kendi kararlarıyla RPD hizmetlerine rahatlıkla başvurabilsinler.   

 

   Öğrenci Yönlendirme: Herhangi bir disiplin sorunundan gelen öğrenci ile kesinlikle yaşadığı problem hakkında konuşulmaz. İlk önce "güven" sağlamak önemlidir. Ardından belirli bir görüşme takvimi ayarlanır ve görüşmeler yapılır. Öğrenci, kesinlikle ve kesinlikle 40 dakikalık bir görüşme ile değerlendirilmez. Disiplin sağlama amacıyla RPD hizmetleri kullanılmaz. Öğrencilerimizin yapılacak çalışmalarda gönüllü olmasına özen gösterilir. Öğrencilerimiz kendi kararıyla, öğretmen ve velisinin yönlendirmesiyle RPD hizmetlerinden yararlanır. Yaptığımız çalışmalarda öğrenci velileri ve okulumuzun diğer birimleriyle iş birliğine azami özen gösterilir.  

 

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler

   Özel Türmak Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak yaptığımız hizmetlerin temel amacı öğrencilerimizin daha mutlu ve başarılı çocuklar olarak kendilerini geliştirmelerine yardım etmektir.  Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların bazıları aşağıdaki gibidir. Zaman zaman ihtiyaç halinde bu çalışmalara farklı çalışmalar da ilave olmaktadır.

 

Uyum Çalışmaları

   Birinci dönem başında öğrencilerin en kısa sürede okula uyumuna destek olmak için oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır. Bu program içinde okulun, çevresinin ve personelinin tanıtılması yer alır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları düzenlenir.

 

Uygulanan Test ve Envanter

   Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek-takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde aşağıdaki test ve envanterler uygulanacaktır;

 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Bireysel Görüşmeler
 • Okul olgunluğu testi
 • Resimlerin yorumlanması
 • Cümle tamamlama testi
 • Snellen göz tarama testi Vb. tekniklerdir.

 

Grup çalışmaları

   Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunacak ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırabilmek amacıyla aşağıdaki konularda grup çalışmaları yapılacaktır. Grup çalışmalarında “gönüllülük” esastır. Yapılan test ve envanterler sonucunda hangi grup çalışmasının uygulanacağı ve hangi öğrencilerin seçileceği belirlenir. Bu çalışmaya katılıp katılmama kararı veliye aittir.

 

 1. Öfke Kontrolü,
 2. Verimli Ders Çalışma,
 3. Sosyal Becerileri Geliştirme,
 4. Stresle Başa Çıkma,
 5. Öz bakım Becerilerini Geliştirme,
 6. Serbest Zamanları Değerlendirme,
 7. Problem Çözme Becerileri,
 8. Olumlu Kişilik Özelliklerini Geliştirme,
 9. Mesleki Rehberlik,
 10. Atılganlık,
 11. Etkili İletişim. Vb. uygulamalardır.

Velilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

Bireysel Veli Görüşmeleri:

   Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz önceden randevu alarak Rehber-Psikolojik Danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabilirler Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Randevu almanız konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlar. Önceden randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmelerin gerçekleşmesi, Psikolojik Danışmanın zamanın uygun olup olmamasına bağlıdır.

 

Veli Seminerleri:

   Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerle verilecektir. Aşağıdaki seminerlere ek olarak velilerimizden gelen taleplere göre yeni seminerler hazırlanabilir. 

  Çocuklarda doğru teknoloji kullanımı, Ön ergenlik, İstismar, Nasıl Bir Disiplin. İsteğe ve ihtiyaca bağlı olarak seminerler artmaktadır.