TÜRMAK VAKFI

TÜRMAK VAKFI
loader image

     

    Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri de vakıf kültürünün canlıbir şekilde yaşatılmasıdır.Osmanlı döneminde başlayıp günümüze kadar devam eden süreçte vakıflar Türk toplumunda önemli bir yer tutmaktadır.Günümüzde ise vakıf kültürü daha da genişletilmiş olup ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerinin vakıflar tarafından karşılanmasının yanında çok yönlü yardımlara olanak sağlamaktadır. Dinimiz de yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı dinin temeli saymıştır bundan dolayı vakıfların rolü daha da önem kazanmıştır.

     Türmak Eğitim ve Kültür Vakfı ; vakıf medeniyeti ve  vakıf bilincini canlandırarak vakıf kurumunun özünde bulunan  kardeşlik ve yardımseverlik duygularını yaşatarak  ülkesine yararlı ve ahlaklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmayı en önemli ilke edinmektedir.