OLİMPİYAT ÇALIŞMALARI

loader image

   Türkiye’de matematik olimpiyat çalışmaları, TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.  Yapılan bu çalışmalar hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapılmaktadır.  Ulusal düzeyde gerçekleştirilen İlköğretim Matematik olimpiyatı sonuçlarına göre Uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden takımlar oluşturulmaktadır. Okulumuz ortaokul bölümünde matematik olimpiyat çalışmaları 5.sınıftan başlamaktadır. İlkokul 3.ve 4.sınıfta olimpiyat temeli oluşturan 5.sınıf öğrencilerimiz ortaokul matematik müfredatı ve lise-1 müfredatı ile çalışmalara devam etmektedirler. Daha sonraki adımda ise olimpiyat konularını görmektedirler.  

Matematik Olimpiyat Çalışmalarına katılan öğrencilerimiz;

  • Asla kaybedilmesi olmayan bir maratona girer,
  • Problemler karşısında daha sağlıklı yorum yaparlar,
  • Kapasitelerini zorlayarak akademik gelişlerine katkı sağlarlar,
  • Özgün düşünme yetisi artar,
  • Tüm öğretim kademelerinde gördükleri matematik dersinde farklılık oluşturmaktadırlar.