REHBERLİK SERVİSİ

loader image

 

   Eğitimde öğretim ve yönetim etkinliklerinin dışında öğrenciye dönük hizmetlerin tümüne öğrenci kişilik hizmetleri denilir. Bu hizmetlerin merkezinde ve temelinde rehberlik servisnin yaptığı çalışmlar bulunmaktadır.

   Günümüzdeki eğitim anlayışında her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaktadır. Bu nedenle eğitimi tamamlayıcı ve destekleyici bir hizmet olan rehberlik servisine önem verilmektedir.

   Türmak Okullarında sunulan rehberlik hizmetleri; öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesive çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen yardım hizmetleridir.

Ortaokul rehberlik birimimizin uyguladığı testler:

Otobiyagrafi

Kime gore ben neyim?

Kimdir bu?

Geleceğe giden yol haritam

D2 dikkat testi

Sınav kaygısı envanteri

Çalışma davranışlarını değerelendirme ölçeği

Sosyametri, sosyal mesafe ölçeği

Cümle tamalama

Arzu listesi testleri.

Ortaokul rehberlik birimimizin sunduğu eğitimler:

Akran arabuluculuğu ve çatışma çözme

Sınav kaygısı grup terapisi

İstismar ve ihmalden kendini koruma

Güvenli internet kullanımı.