Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

 Eğitim alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Türk milli eğitim sistemi son 15 yıl içinde büyük ölçekli yapısal bir değişim içine girmiştir. Özel Öğretim Kurumlarının eğitim sistemine girmesiyle birlikte rekabetçi bir eğitim-öğretim ortamı oluşmuştur. Bu rekabet ortamı içinde kendini iyi tanıyan, çevreyi doğru tahlil eden ve güçlü bir gelecek vizyonuna sahip olan kuruluşlar ayakta kalacak, bunu yapamayanlar beklenen akıbete maruz kalacaktır. Çünkü dünyamız giderek küçülürken dünyamızın azalan kaynaklarını en akıllı ve en verimli kullanma zarureti, kaliteli ve yüksek düzeyde bir eğitimi gerekli kılmaktadır.

         Türkiye bu gecikmeyi telafi etmezse gelişen çağdaş teknolojiyi üretmek şöyle dursun, kullanma ehliyetine bile sahip olamayacaktır. Çözüm, Dünyada birlikte yaşadığımız gelişmiş ülkelerin yaptığını yapmaktır. Her alanda teknolojiye ayak uydurmaktır.

           Elbette Özel Öğretim mensubu bulunduğu toplumun yüksek ideallerinden ve evrensel değerlerinden kendisini soyutlayamaz. Türmak Eğitim Kurumları olarak bizim amacımız; milletimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren, insan haklarına saygılı, hak ve adaletin gerektirdiği davranışları ilke edinmiş insan yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için, kişinin düzenli bir eğitim-öğretim çalışmasına alınması da, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

           Bilginin tek başına bir karakter oluşturmayacağını biliyoruz. Sadece bilgili insan, kurulmuş bir robottan ileriye geçemez. Kurulmuş bir robot kendisini icat edeni bile ortadan kaldırabilir. O nedenle yüksek ideal ve evrensel değerlerle beslenmeyen bir öğretim, ruhsuz bir makine gibidir. Oysa insan, bir makine değil, makineyi de yapacak kadar kabiliyetli, üstün bir varlıktır.

         Çağdaş teknolojiyi yakalamak, en zaruri ihtiyaçlarımızdan biridir. Onsuz yaşanmayacağını biliyoruz. Fakat ona koşarken, manevi zevklerden mahrum kalmak sandalı tek kürekle çekmeye benzer.

        Okullarda yüksek ideallerle donatılmayan, vatan ve milletin nasıl seveceği öğretilmeyen evrensel değerlerden mahrum disiplinsiz, vurdumduymaz, sorumsuz, çılgın bir nesil yarın neyin sahibi olacaktır.

      Türmak Eğitim Kurumları olarak eğitime, öğretime ve bu alanda devletimize yapacağımız katkıları katlayarak devam edecek ve bu uğurda üzerimize düşeni harfiyen yerine getirme çabası içinde olacağız.

                                                Abdullah TÜRKYILMAZ

                                                 KURUCU TEMSİLCİSİ

2024 © Türmak Koleji Tüm Hakları Saklıdır