Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TÜRMAK İNGİLİZCE

İNGİLİZCE

İlkokulda yabancı dil öğretimindeki temel hedefimiz; öğrencilere farklı kültür ve dillerin varlığını ve küreselleşen dünyada İngilizcenin önemini oyunlar, şarkılar, canlandırma ve çeşitli aktivitelerle fark ettirmek ve yabancı dil öğrenimi için gerekli motivasyonu aşılamaktır. Ayrıca başka bir dilde iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak, İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak ve öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce programına hazır hale getirmek diğer hedeflerimiz arasındadır.Öğretim aşamasında öğrencilerimizin  farklı öğrenme stratejilerine sahip olduklarını göz önünde bulundurarak farklı öğretim teknikleri kullanırız.

    Ders içinde kullanılan yöntem ve teknikler;

·        Gösteri (Demonstration)

·        Soru-cevap

·        Drama ve rol yapma

·        Benzetim

·        İkili çalışmalar ve grup çalışmaları

·        Pandomim

·        Hikaye anlatımı (Storytelling)

Süreç ve gelişim odaklı olarak planlanan program İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Bu aşamada öğrenciler İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeleri doğru telaffuzu ile okumayı öğrenirler ve bu kelimeleri anlama ve kullanmada yatkınlık geliştirirler. Bu çalışma, özellikle ortaokulda yoğunlaşacak olan öğrenme sürecinde onlara büyük avantaj ve hız kazandıracaktır. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), soru-cevap dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), pandomim,  grup ve hikaye çalışmalarıyla öğrenciler iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar. İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış performans değerlendirme çalışmaları ile yapılır. Performans sonuçlarına  öğrenci gelişim karnesinde yer verilir.

2024 © Türmak College All Rights Reserved