Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AYDINLATMA METNİ

 

Veli veya Yetişkin Öğrenci Kişisel Verilerinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

 

 

 

KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önemlidir.  TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (Bundan sonra “okul” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK’da yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Bu nedenle TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak sizlere ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken dikkat özen ve hassasiyeti göstermekteyiz. Bu hususların yanısıra işlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki aydınlatma metnini bilginize sunuyoruz:

TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ KVKK’nın 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Veri Sorumlusu

:

TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres  

:

Yazır Mah. Ordu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

:

332 265 07 00

E-posta

:

bilgilendirme@turmakokullari.k12.tr

 

 

1) Kişisel Veri Nedir?           

 

Kişisel veri, KVKK’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Bu nedenle tarafınızın açık rızası olmadıkça ya da KVKK uyarınca açık rıza gerekmeksizin veri işlenebilecek haller var olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından işlenmesi mümkün değildir. Tüm bunlara ek olarak; siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel veriler olarak ifade edilmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için de tarafınızın açık rızası gerekmektedir. Fakat KVKK uyarınca kanuna uygunluk halleri kapsamında açık rıza olmaksızın veri işleme faaliyeti yapılması da mümkündür.

 

2) Veri Sahipleri

 

Veri Kategorileri

Kişisel Veriler (özel nitelikli olanlar da dahil)

Öğrenci

Okul tarafından gerçekleştirilen eğitim, öğretim faaliyetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

Aile Üyeleri ve Yakınlar

Öğrencinin ailesi ve yakınlarını ifade eder.

Veli ya da vasi

Velayet ya da vesayet altında bulunan  öğrencileri temsil eden velayet ya da vesayet sahibi gerçek kişileri ifade eder.

İş Ortağı

Hukuken ve iktisaden Okul’dan bağımsız olan, Okul ile arasında yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde belirli bir işi Okul ile birlikte yapmayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Öğrenci Adayı

Okul öğrencisi olmak üzere kayıt aşamasında olan gerçek kişileri ifade eder.

Etkinlik Katılımcısı

Okul tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan Adayı

Okul’a CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.

Ziyaretçi

Okul kampüsünü ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder.

Tedarikçi

Okul’un ihtiyaçları doğrultusunda Okul’a hizmet sunan gerçek kişileri ifade eder

Mezun

Okul’un kanunlarda belirtilen süre eğitim-öğrenim programını tamamlayıp mezun olmuş gerçek kişileri ifade eder.

Bağışçı

Okul’a bağışta bulunan gerçek kişileri ifade eder.

Okul Yetkilisi-Yönetim Kurulu Temsilcisi

Okulu temsile yetkili gerçek kişileri ifade eder.

Üçücü Kişiler

Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Okul çalışanları hariç gerçek kişileri ifade eder

 

 

3) İşlenen Kişisel Veri Grupları ve Kişisel Veriler:

 

Veri Grupları

Kişisel Veriler (özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler:
Ad, soyadı,
T.C. kimlik numarası,
Doğum tarihi,
Doğum yeri,
Medeni durumu,
Uyruk,  
İmza,

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Aile bireylerinin (bakmakla yükümlü olduğu) ve yakınının (veli ya da vasinin) adı ve soyadı, nüfus cüzdanı, pasaport bilgileri

İletişim Bilgisi

Telefon numarası,
Adres Bilgileri,
Elektronik Posta Adresi,
Yakınına (veli ya da vasi) ait iletişim bilgileri (Telefon numarası, adres, e-posta adresi)
Acil durumda aranacak kişilerin iletişim bilgileri (Telefon numarası, adres, e-posta)

Lokasyon Bilgisi

Öğrenci ve velinin ikamet adresine ait lokasyon bilgileri

Finansal Bilgi

Okulun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler,
Okulumuza Mali Yardım/Burs müracaatında bulunulması halinde,  Veli ya da vasiye ilişkin:
Oturduğu evin tapu bilgileri, kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri,
Araç ve gayrimenkul bilgileri,
Malvarlığınıza ilişkin diğer bilgileri,
Maaş, aylık gelir bilgileri,  
Ailenin özel sağlık sigortası bilgileri,
Ödenilen vergiye ilişkin bilgiler

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte. hangi eğitimi ne kadar süre aldığı bilgisi

Mesleki Bilgi

Veli ya da vasinin meslek ve eğitim durumu,
Veli ya da vasinin çalıştığı yer,

Cinsiyet Bilgisi

Cinsiyet

Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi

Okulun tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, kayıt veya etkinlikler sırasında sizden alınan ya da etkinliklerde çekilen fotoğraflar ile görsel ve işitsel diğer veriler

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler,
Velayet ve aile mahkemesi kararları,

İşlem Güvenliği Bilgisi

Talep bilgisi, Şikâyet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
Eğitim-öğrenim faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi (özel nitelikli veri)

Kan grubu,
Engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı,
Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı,
Covid 19 aşılama ile ilgili son durumu ve PCR testi, HES kodu

Seyahat Verisi

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler

Diğer

Ders notları ve derse ilişkin her türlü dokümanlar

 

 

 

4) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Kategorileri ve İşlenme Amaçları:  

 

ANA KATEGORİ

GENEL AMAÇLAR

VERİ İŞLEME AMACI

Eğitim Öğretim Süreçleri

Genel eğitim öğretim süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

Öğrenci kayıt işlemlerinin yapılabilmesi,

Öğrenci kaydına ilişkin sözleşmelerin ifası,

Milli Eğitim Bakanlığı e-okul bilgi girişlerinin gerçekleştirilebilmesi,

Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,

Öğrencinin akademik başarısının ölçülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Okul tarafından hazırlanacak ders programlarının ve ders içeriklerinin oluşturulması,

Eğitim materyallerinin oluşturulması.

Öğrencilere resmi müfredat ve kurum kriterleri dahilinde yüz yüze ve online eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi

Öğrenci mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi,

Proje-Etkinlik

Kulüp ve etkinlikler, toplum hizmetleri, uluslararası projeler ve AP koordinatörlüğü süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

Gezilerde servis kullanılması durumunda ulaşımın sağlanması

Kulüp faaliyetleri sırasında öğrenci faaliyetlerinin gözlemlenmesi ve öğretmen görüşlerinin kayıt altına alınması, böylelikle istenmeyen bir davranış gözlemlendiğinde gerekli müdahalenin yapılabilmesi ve olası kamu denetimleri için kulüp dosyalarının hazır bulunması,

Okul yıllığı içeriğinin uygun bir şekilde hazırlanması,

Toplum hizmetleri projelerinin kayıt altına alınması,

Toplum hizmetlerine yönelik video ve fotoğraf kayıtlarının projeler adına açılan sosyal medya hesaplarında ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanımıyla projelere yönelik kısa filmler oluşturarak öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi, projeye yönelik görsel ve işitsel kayıtlarla belgesel çalışmaları yürütülmesi ve bu çalışmaların sosyal medya hesaplarında paylaşılması,

Turnuvalara katılmak isteyen öğrenciler için ilgili federasyonun talep ettiği belgelerin hazırlanması,

Yurt içi ve yurt dışı konferans kayıt süreçlerinin işletilmesi, konferansı gerçekleştirecek kurumlar ile öğrenciler arasında iletişimin sağlanması,

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen konferanslar esnasında çekilen video ve fotoğrafların sosyal medya, e-bülten ve Okulun internet sayfasında paylaşılması,

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim kapsamında veri toplama amaçları:

Akademik, sosyal, spor ve sanat alanındaki çalışmaları, öğrenci projeleriyle ilgili bilgileri kapsayan aylık e-bülten gönderimlerinin yapılması,

Gerçekleşen etkinlikler ile ilgili duyuruların veli bilgilendirme sistemi aracılığıyla yapılması,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Akdedilen ve/veya akdedilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve takibi,

Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Müşteri memnuniyeti çalışmaları,

Talep ve şikâyetlerin takibi,

Velilerin veli bilgilendirme sistemi aracılığıyla bilgilendirilebilmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Okul kurumsal hafızasını korumak, mezunlarla iletişimi sürdürerek mezunlar derneğinin süreçlerinin aktif olarak yürütmesini sağlamak amacıyla mezun öğrencilerin iletişim bilgilerinin alınması,

Kütüphane

Kütüphane süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

Okul kütüphanesinden alınarak öğrenciye geçici süreyle tahsis edilen kitapların, kitap tesliminde yaşanabilecek gecikmelere veya kayıplara karşı önlem almak maksatlı takibi,

Okul kütüphanesinin sahip olduğu kitapların kayıtlarının alınması,

Okunan kitaplara yönelik konu, yazar, okur kitlesi vb. kategoriler bazında istatistiksel kayıtların tutulması,

Muhasebe

Muhasebe ve finans süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

Ödeme ve muhasebe ile ilgili finansal planlamanın gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması,

Okul ücretlerinin faturalandırılması, takibi, tahsili ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve bu kapsamlarda iletişim kurulması,

Kayıt

Okula kayıt süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ve finansal durumlarına istinaden taleplerinin değerlendirilmesi,

İlgili kişinin OKUL olduğu süre boyunca okul tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğretim süreçlerinde kullanılması,

Kayıt sürecinin başlatılması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik dosyaların düzenlenmesi,

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülen süreçler kapsamında veri toplama amaçları:

Öğrenci ile ilgili kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, işletilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılması,

Öğrenci dosyası tutma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi,

Rehberlik

Rehberlik süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

Bireysel Eğitim Programı (BEP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Kaynaştırma Programına dâhil edilecek öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği usulünce belirlenmesi,

Öğrenci rehberlik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi,

Disiplin Kurulu’nda işlenen süreçlere yönelik kayıtların oluşturulması ve kayıt altına alınarak MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimler için bilgi ve belgelerin hazır durumda bulunması,

Gerekli görülen durumlarda öğrencilerin dışarıdan destek aldıkları uzmanlarla veya psikolojik danışmanlarla bilgi alışverişinin sağlanması,

Öğrencilerin kişisel, akademik ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi,

Öğrencilerin akademik durumlarının ölçme-değerlendirmesinin yapılabilmesi,

Eğitim ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Öğrenciye yönelik değerlendirmelerin; öğretmen ve rehberlik gibi ilgili kişilerin gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması,

Öğrencilerin gelişimlerinin takip edilebilmesi,

Öğrencilerin ödül ve disiplin süreçlerinin yürütülmesi,

Planlama ve istatistik yapılması,

Veli toplantılarında veli ile öğrenci hakkında konuşulan önemli konuların, gerektiğinde öğrencinin faydasına yönelik aksiyonlar almak üzere kayıt altına alınması,

Revir

Revir süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında farklı sağlık kurumlarından alınan dinlenme ve istirahat raporlarının OKUL  tarafından onaylanması, SSK’ya bildirilmesi ve kayıt altında tutulması,

 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Öğrencilerin sağlık durumlarının gözetilebilmesi ,

Okula kayıt olduktan sonra okul revirinde gerçekleştirilen ilk giriş muayenesinin ve OKULDA öğrenci olduğu yıllar boyunca periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve sağlık dosyalarının oluşturulması,

Öğrencilerin kişisel sağlık dosyalarının kayıtları kapsamında gerekli olması halinde öğrenci sağlık bilgilerinin OKUL içerisinde ilgili birimler ile paylaşılması,

Sosyal Aktivite

Sosyal aktivite (etkinlik) ve spor kulübü  kapsamında veri toplama amaçları:

OKUL programlarına yapılan başvuruların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve etkinlik davetlerinin iletilmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Katılım gösterilen sosyal ve akademik etkinliklerin haber veya hatıra amaçlarıyla yayınlanıp arşivlenebilmesi,

Sporcu öğrenciler ve velileri ile yapılan sözleşmelerinin kayıt altına alınması,

Sporcu öğrencilerin lisans belgelerinin kayıt altına alınması,

Güvenlik

Tesis girişleri, tesis içerisinde ve internet erişimlerinde güvenlik kapsamında veri toplama amaçları:

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un  Okula yüklediği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Hizmet kalitesinin artırılması,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

Güvenliğin sağlanması,

İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,

Kamera kaydı ve internet erişimlerinin kaydedilmesi suretiyle güvenliğin sağlanması,

 

 

5) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları:

 

Kişisel verileriniz Aydınlatma Metninin veri işleme amaçları kapsamında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarma şartları uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla belirtilen kişilere ve kurumlara aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması esnasında KVKK’nın 8/2 maddesi uyarınca açık rıza alınmaksızın veri aktarımı yapılmaktadır. Zira veri aktarımı yapılacak haller m.8/2 uyarınca istisna sayılan hususlar kapsamındadır. Söz konusu veri aktarımı gerçekleştirilirken ve veri aktarımının sonrasında TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

Alıcı Grubu

Kapsam

Aktarım Amacı

İş Ortağı (Okul Servisi, Bankalar,vb)

Okul'un eğitim öğrenim faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşılması,

Okul tarafından Çalışanlarının Ücret Ödemelerinin Sağlanması,

Mali kayıtların denetlenmesi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Okul servis hizmetlerinin güzergahlara göre düzenli ve hukuka uygun yapılmasının temini

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

İş ortağı(mali müşavir)

Finansal işlemler

Finansal ve Mali Tabloların Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanması

Tedarikçi

Okuldan aldığı talimatlar doğrultusunda ve okul ile arasındaki sözleşmeye dayanarak okul'un ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar

Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım.

Özel Hukuk gerçek ya da tüzel kişisi

Hukuken Okul'dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla,
İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı.

Hissedarlar ve Yönetim Kurulu

Bilgilendirme

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuken Okul'dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Pandemi Nedeniyle Talep Halinde Sağlık Bakanlığı Gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla

Tarafınızca Yetki Verilmiş Olan Vekil ve Temsilcilerinize

Bilgilendirme ve süreçlerin düzenli işleyebilmesi amacıyla

Hukuki Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmemiz amacıyla

 

 

 

 

6) Kişisel Verilerinizin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Yönelik Şirket İlkelerimiz:

                       

 

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,
 2. Hukuka uygun olarak işlemeyi,
 3. Verilerin güncelliğini sağlamayı,
 4.  Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı,
 5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını,
 6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını,
 7. Genel ahlaka, örfe ve âdete uygun olarak işlemeyi;
 8. KVKK hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi; TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak ilke edinmiş bulunmaktayız.

                       

 

7) Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz çeşitli yollardan elde edilebilmektedir. Bu nedenle otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal mecralar, elektronik postalar, telefon, faks, sözleşmeler, işin ifasına yönelik okulumuz bünyesine sunulan evrak ve belgelerle sözlü, yazılı ve elektronik ortam vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Sayılan yöntemlerle ulaşılan kişisel verilerin işlenebilmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir.

 

KVKK’nın  6. maddesi uyarınca Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

 • Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın  5. maddesi uyarınca Kişisel Verileriniz;

 • m.5/2(a) uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” sebebine dayanılarak hukuki ilişki ile ilgili kişisel veri Vergi Usul Kanunu ve İş Kanunu başta olmak üzere çeşitli mevzuat hükümlerince açıkça izin verilmesi,
 • m.5/2(c) uyarınca “sözleşmenin kurulması ya da ifası” sebebine dayanılarak sözleşmesel ilişkiye esas olan kişisel veriler sözleşmenin ifası, gereklerinin yerine getirilmesi, sözleşmenin devamının sağlanması, ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması, karşılıklı edimlerin yerine getirilebilmesi,
 • m.5/2(ç) uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” sebebine dayanılarak şirketin tabi olduğu kanunen öngörülen saklama sürelerine uyulabilmesi, mevzuatta öngörülen ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, iş sağlığı ve güvenliliğinin sağlanabilmesi, bilgi talebinde bulunan kamu kurumları ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirebilmesi, yasal bildirimlerin düzenlenebilmesi, çeşitli yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilebilmesi,
 • m.5/2(e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” sebebine dayalı olarak kişisel verilerin oluşabilecek uyuşmazlıklarda ispat vakıası olması, hukuki ve teknik desteğin alınabilmesi,
 • m.5/2(f) uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaatleri”

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.                    

 

 

7) Veri Sahibinin Hakları:

 

 

KVKK’nun 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Madde uyarınca veri sahibi olarak okulumuza başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6.  “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 

 

8) Verileriniz Hakkında Bilgi Alma Hakkı Kullanılması ve Veri Sahibi Tarafından Başvurunun Yapılması:

 

Yukarıda açıklandığı üzere kişisel verileriniz hakkında veri sahibi olarak bilgi alma hakkına haizsiniz. Verileriniz hakkında herhangi bir tereddüt duymanız halinde iletişim bilgileri internet sitesinde bulunan TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ’ e taleplerinizi iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi kapsamında ve yine aynı kanunun 11. maddesinde hüküm altına alınmış olan haklarınıza dayanarak talepleriniz yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kanundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu Aydınlatma metninde belirtilen usul çerçevesinde okulumuza iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu talepleriniz . TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından sadece veri sahibince yapılan başvuru dikkate alınacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde okulumuz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.

Başvuru talebinizin karşılanabilmesi için başvuruda aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir:

 • Adınız ve soyadınız,
 • T.C. Kimlik numaranız,
 • Yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport no veya kimlik numaranız,
 • Yazılı başvuru yapılacak ise talep formunun altında ıslak imzanız,
 • KVKK 11. madde uyarınca talebinizin içeriği,
 • Size ulaşım sağlayabileceğimiz telefon ve faks numarası/numaraları,
 • Size ulaşım sağlayabileceğimiz e-posta adresiniz,
 • Tebligata yarar açık adres,

2024 © Türmak Koleji Tüm Hakları Saklıdır