Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TÜRMAK REHBERLİK

REHBERLİK

Çocukluktan gençliğe geçiş yapılan bu zorlu süreçte rehberlik birimimizin öncelikli görevi öğrencilerimizi yaşayacakları dönem konusunda bilgilendirerek, onların kendilerine karşı kabul ve saygı içinde yaklaşmalarına yardımcı olmaktır.

Akademik ve duygusal sorumlulukların oldukça fazla olduğu ortaokul döneminde,

 

*İlkokuldan ortaokula geçen beşinci sınıflarımızın bu geçişi mutlu ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri

*Kişisel farklılıklarla ortaya çıkan ergenlik krizlerinin sağlıklı yönetilmesi ve aile ilişkilerinin güçlendirilmesi

*Akran ilişkilerinin olumlu yönde kurulması

*Altıncı sınıf itibariyle belirginleşen ortaokul müfredatına öğrencilerimizin güç kazanarak uyum sağlaması

*Sorumlu oldukları sınavlar konusunda bilgilendirilerek, bilinçli tercihlerle sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları önemli basamaklardır.

 

Rehberlik birimimiz tüm bu basamakların uyum içinde çıkılabilmesi için aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

*Öğrenciyi Tanıma                           *Kriz Yönetimi

*Öfke Kontrolü                                 *Stresle Başa Çıkma

*Akran Baskısı                                 *Aile İçi İletişim

*Oryantasyon                                   *Olumlu benlik algısı geliştirme

*Özgüven                                          *İletişim Becerileri ve Empati Kurabilme

*Akran Dayanışması                        *Bireysel ve Grupla Rehberlik ve Psikolojik Danışma

*Duygusal Zeka gelişimini destekleyen “Değerler Eğitimi Çalışmaları”

*Sosyalleşme sürecinde öğrencilerimizin “Sorun Çözme Becerilerini” geliştirecek çalışmalar

*Etkili ve Verimli Ders Çalışma

*Akademik Takip ve Yönlendirme

*Hedef Belirleme

*Sınav Kaygısı

*Zaman Yönetimi

 

AİLELERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

*Aileyi Tanıma

*Oryantasyon

*Düzenli Bire Bir Toplantılar

*Bilgilendirme ve Seminer Çalışmaları

 

Tüm bu kazanımlarla birlikte, öğrencilerimizle kurduğumuz iletişimde öğrencilerimize iyi bir insan olmanın hayatın içinde önemli bir değer olduğunu vurgulamak, açık, dürüst iletişimin ilişkilerimize olumlu etkisini anlatmak rehberlik anlayışımızda önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenci ve velilerimizle karşılıklı güven duygusuyla kurduğumuz diyalog, yaşanan süreçlerin daha kolay ve hızlı çözüme kavuşmasında anahtar rol taşımaktadır.

2024 © Türmak College All Rights Reserved