Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TÜRMAK DEĞERLER EĞİTİMİ

DEĞERLER EĞİTİMİ

·   Eğitim insan hayatının her aşamasında devam eden yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerinin almaları için gerekli bilgi beceri kazandırma, geliştirme işidir. Bu noktada öncelikle hem bilime odaklı ve nitelikli hem de ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

·        Dini eğitimin sevgi temelli olması üzerinde titizlikle durmaktayız.

·        Değerler eğitimi kapsamında öğretilen her bilgi, beceri, değer ve tutumun öğrencilerde davranış olarak ortaya çıkması için öğrenciye görelik ilkesi ile hareket ederek öğrencilerin ilgisini çekecek birbirinden farklı etkinlikler uygulamaktayız.

·        İlk aşamada sınıf içi etkinliklerle başlayarak okul içi, okul dışı ve aile ile irtibatlı görevlendirmeler içeren etkinlikler de yapmaktayız. Bu şekilde sadece öğrenmiş olmakla kalmayıp bu değerleri aynı zamanda tutum ve davranışlarına yansıtmalarını sağlamış oluyoruz.

·        Sene boyunca üzerinde önemle durduğumuz kök değerlerimiz; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik.

·        Bu değerlerimizi tanıma ve yaşamanın yanında dinimizin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i hem ses hem şekil olarak seviyeye göre tanımalarını hedeflemekteyiz. Öncelikle harf ve ses eğitimi ile başlayıpher öğrencinin seviyesine göre okuma dinleme uygulamaları ile kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmekteyiz.

·        Harf tanıtımı yapıldıktan sonra dua ve sure ezberleri yapmaktayız. Bu noktada kolaydan zora doğru bir sistem takip ederek ezberlemeyi daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda toplu okuma etkinliklerine de yer veriyoruz.

·        Gayemiz ve gayretimiz, hayat boyu ve sevgi temelli din eğitimini çocuklarımızın akıllarına ve kalplerine yerleştirmektir.

2024 © Türmak Koleji Tüm Hakları Saklıdır