Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
Öğrenci Bilgilendirme Sistemi
BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

  Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: KVKK BİLGİ TALEP FORMU

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelip kimliğini belgeleyerek başvurması)

Yazır Mah. Ordu  Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Zarfın üzerine

“KVKK Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Yazır Mah. Ordu  Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tebligat zarfı üzerine

“KVKK Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta

Vasıtasıyla Tebligat

Yazır Mah. Ordu  Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tebligat zarfı üzerine

“KVKK Kapsamında Bilgi Talebi”

 yazılacaktır.

Kurumsal Elektronik
Posta Adresi Yoluyla

 

www.turmakokullari.k12.tr

 

E-posta konu kısmına

“KVKK Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: 1) Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:

 

Adı Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası

:

 

Adres

:

 

Cep Telefonu

:

 

e-posta Adresi

:

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz

:

Ziyaretçi

Müşteri

Çalışan

☐Diğer

:

 

Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ başvuru sahibinin kimliğinden kuşku duyulursa buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında ilettiğiniz  taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden  sorumluluk kabul etmemektedir.

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: 2) Başvuru Sahibinin Talepleri

 

 

 

KVKK’nın 11. maddesinde veri sorumlusu olan şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVKK’nın 13/2. maddesi gereğince,  talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde cevaplanacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız

 
  Metin Kutusu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................

yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

KVKK kapsamında şirketimizden talep ettiğiniz hususları aşağıya yazınız:

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza iletmiş olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda yazmış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak TÜRMAK EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından işlenmesine izin veriyorum:

Cevabın başvuru formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

Cevabın başvuru formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

Elden teslim almak istiyorum.

Dikdörtgen: Yuvarlatılmış Köşeler: 2) Başvuru Sahibinin Beyanı

Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin:

Adı Soyadı

……………

Başvuru Tarihi

…………………

 

İmza

 

 

 

 

 

2024 © Türmak College All Rights Reserved